Uitstel beantwoording Kamervragen over hittestress bij dieren

Minister Schouten (LNV) meldt dat de antwoorden op vragen over uitstel beantwoording vragen over hittestress bij dieren later komen dan gebruikelijk.