Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over ontbreken wetgeving tegen hittestress bij diertransporten

Minister Schouten (LNV) meldt dat de antwoorden op vragen over het ontbreken van wetgeving tegen hittestress bij diertransporten later komen dan gebruikelijk.