Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over wijziging Bijlage I Besluit huurprijzen woonruimte

Minister Ollongren (BZK) stuurt de antwoorden op nadere vragen over de wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering) naar de Tweede Kamer.