Antwoorden op Kamervragen over voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak

Ministers Kaag (BZ) en Bijleveld (Defensie) geven antwoord op vragen over de voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet in Irak. De vaste commissie voor Defensie in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.