Antwoorden op Kamervragen over wijziging Bijlage I Besluit huurprijzen woonruimte

Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op nadere vragen over de wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering). De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.