Beantwoording Kamervragen over buitensluiten van mensen door de digitale wereld

Staatssecretaris Knops (BZK) geeft antwoord op vragen over het buitensluiten van mensen door de digitale wereld. Het Tweede Kamerlid Leijten (SP) heeft deze vragen gesteld.