Kamerbrief met uitleg over toepassing van artikel 5 WPp bij passagiers uit risicogebieden

Minister Grapperhaus (JenV) geeft op verzoek van de Eerste Kamer nadere uitleg over de uitvoering van de motie van het Eerste Kamerlid Nicolai (PvdD). De motie ging over de toepassing van artikel 58p van de Wet publieke gezondheid (Wpg) bij toelating in Nederland van passagiers uit risicogebieden die niet beschikken over een negatieve testuitslag in verband met COVID-19.