Kamerbrief inzake nota naar aanleiding van het verslag inzake goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen EU en Japan

Minister Kaag (BZ) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag  inzake de goedkeuring van de op 17 juli 2018 te Tokio tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds.