Aanbiedingsbrief toetsingskader Stichting Open Nederland

Minister De Jonge (VWS) stuurt het toetsingskader risicoregelingen bestuurlijke aansprakelijkheid Stichting Open Nederland naar de Tweede Kamer.