Kamerbrief over voortgang warmtetransportnet Zuid-Holland

Staatssecretaris Yeşilgöz (EZK – Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van een warmtetransportnet in Zuid-Holland. Met dit transportnet kunnen woningen en bedrijven in gemeenten als Den Haag, Delft en Leiden van warmte uit de Rotterdamse haven - en op termijn uit andere bronnen - worden voorzien. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.