Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van verslag wijziging Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Minister De Jonge (VWS) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 naar de Tweede Kamer. Het gaat om de wijziging in verband met regeling van het vereiste van goedkeuring bij wet van een koninklijk besluit tot verlenging als bedoeld in artikel VIII, derde lid, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.