Motie effect toeristische verhuur op huizenprijzen

Motie van het Tweede Kamerlid Van Eijs (D66). Deze motie verzoekt de regering onderzoek te doen naar het potentiële prijsopdrijvende effect van toeristische verhuur in Nederland.