Nota naar aanleiding van verslag wijziging Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Minister De Jonge (VWS) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Het gaat om de wijziging in verband met regeling van het vereiste van goedkeuring bij wet van een koninklijk besluit tot verlenging als bedoeld in artikel VIII, derde lid, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. De Tweede Kamerfracties van de VVD, D66, SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP hebben deze vragen gesteld.