Gewijzigde regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 juli 2021

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 juli 2021, nr. WJZ/21179144, tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen in verband met het vervallen van maatregelen ter preventie van hoogpathogene aviaire influenza.

Gewijzigde regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 juli 2021 (PDF | 2 pagina's | 67 kB)