Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd Landelijk rapport 2021 Vervolgtoezicht

Het rapport gaat over tijdige hulp aan kinderen en ouders die te maken hebben met jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het is een
vervolg op eerdere rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd Landelijk rapport 2021 Vervolgtoezicht (PDF | 48 pagina's | 1,1 MB)