Uitstelbrief op Kamervragen over eindrapporten evaluatie en toekomstverkenning Opslag Duurzame Energie

Uitstelbrief van staatssecretaris Yeşilgöz (EZK  – Klimaat en Energie) op Kamervragen over de eindrapporten van de evaluatie van en toekomstverkenning over de Opslag Duurzame Energie (ODE). De vragen zijn gesteld door de leden van de vaste commissie voor Financiën.