Afschrift Eerste Kamer voortgangsrapportage NLFI over de Volksbank en verkenning toekomstopties Volksbank

Ministers Hoekstra van Financiën biedt de Eerste Kamer een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage NLFI Volksbank en de verkenning met toekomstopties Volksbank aan.