Verkenning naar toekomstopties en governancemodellen de Volksbank

Verkenning naar mogelijke toekomstopties voor de Volksbank en naar mogelijkheden om het maatschappelijke karakter van de bank nader te borgen.