Kamerbrief bij nalevingsverslag GRECO vijfde evaluatieronde

Minister Ollongren (BZK), minister Grapperhaus ( J&V) en minister Bijleveld (Defensie) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van de uitvoering van de aanbevelingen en de bevindingen van GRECO (Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa) aan Nederland ter preventie van corruptie en het bevorderen van integriteit bij de hoogste bestuurlijke functies in de centrale overheid en bij de rechtshandhavingsinstanties.