Kamerbrief met kabinetsreactie beleidsdoorlichting artikel 11 Uitvoering en evaluatie Wet SUWI

Minister Koolmees (SZW) biedt de Tweede Kamer de beleidsdoorlichting van artikel 11 Uitvoering van de SZW-begroting aan. De doelstelling van dit begrotingsartikel is om de uitvoeringsorganisaties van financiële middelen te voorzien voor een rechtmatige, doelmatige, doeltreffende en klantgerichte uitvoering van sociale zekerheidsregelingen, binnen de kaders die de overheid stelt.