Overweging UTM voor drones in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden

Om het toenemende droneverkeer in de Europese Unie in goede banen te leiden heeft de Europese Commissie regelingen aangenomen over U-space; een verkeersmanagementsysteem voor onbemande luchtvaartuigen. Dit rapport bevat informatie om de afweging te kunnen maken of het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden moet worden meegenomen in de ontwikkeling van U-space.