Oordeel onafhankelijk deskundigen beleidsdoorlichting artikel 11

De beleidsdoorlichting van Artikel 11 Uitvoering is een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) die sinds 2002 van kracht is. De doorlichting richt zich op de periode van 2015 tot 2020. 

Oordeel onafhankelijk deskundigen beleidsdoorlichting artikel 11 (PDF | 3 pagina's | 123 kB)