Perspectief op bestaanszekerheid en arbeidsparticipatie -De beleidsdoorlichting Artikel 11 het SUWI-stelsel langs de meetlat

Resultaat van de verplichte beleidsdoorlichting van Artikel 11 (Uitvoering) van de SZW-begroting, de evaluatie van de Wet SUWI en de evaluatie van de Kaderwet zbo’s Artikel 39. Dit onderzoek beoordeelt de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de structuur van de uitvoering werk en inkomen in de jaren 2015-2020.

rapport-beleidsdoorlichting-artikel-11-uitvoering-en-evaluatie-wet-suwi (PDF | 273 pagina's | 5,1 MB)