Onderzoek additionele CO2-reductie van een convenant met niet-heffingsplichtige industriele bedrijven

Het doel van dit onderzoek is een beeld te schetsen wat een convenant met niet-heffingsplichtige industriële bedrijven aanvullend kan opleveren aan CO2-reductie in 2030 ten opzichte van de wettelijke regels.