Beantwoording vragen over misbruik van Europese donorgelden door Palestijnse Ngo’s

Minister Kaag (BZ) geeft antwoord op vragen over misbruik van Europese donorgelden door Palestijnse Ngo’s. De vragen zijn gesteld door de leden Stoffer (SGP) en Ceder (ChristenUnie).