Kamerbrief over Rapport effecten van actuele ontwikkelingen op prognoses CO2-emissie glastuinbouw 2030

Minister Schouten (LNV) stuurt het rapport 'Effecten van actuele ontwikkelingen op prognoses CO2-emissie glastuinbouw 2030' naar de Tweede Kamer.