Kamerbrief over Rapport Wageningen Economic Research 'Reële beprijzing van vlees'

Minister Schouten (LNV) stuurt het Rapport Wageningen Economic Research over een 'reële beprijzing van vlees' naar de Tweede Kamer.