Budgettaire Impactanalyse over GGZ Jeugd naar de Wet langdurige zorg

Brief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met een gezamenlijke budgettaire impactanalyse aan de hand van scenario's bij het voornemen om per 2023 de Wet langdurige zorg (WIz) ook voor de ggz-jeugd open te stellen. Dit om meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijke financiele Impact van directe openstelling van de WIz voor jeugdigen met een psychische stoornis.

Budgettaire Impactanalyse over GGZ Jeugd naar de Wet langdurige zorg (PDF | 16 pagina's | 3 MB)