Wob-besluit betreffende openbaarmaking correspondentie omtrent de juridische procedure van de avondklok

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 juli 2021 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur om openbaarmaking van correspondentie omtrent de juridische procedure van de avondklok.