Antwoorden op Kamervragen over agenda Landbouw- en Visserijraad 19 juli 2021

Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad op 19 juli 2021. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, PVV, CDA, GroenLinks, PvdD, SGP en BBB hebben deze vragen gesteld.