Antwoorden op Kamervragen over eventuele subsidieaanvraag Kroondomein

Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over een eventuele aanvraag voor subsidie voor het onderhoud of beheer van Kroondomein het Loo. De Tweede Kamerleden Wassenberg (PvdD) en Sneller (D66) hebben deze vragen gesteld.