Beantwoording Kamervragen over aanpak waterwaaier en ongelijkbladig vederkruid

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen over de aanpak van de exoten waterwaaier en ongelijkbladig vederkruid. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Bromet (GL).