Beantwoording Kamervragen over artikel 'Overheid houdt grootste stikstofbron buiten stikstofbeleid'

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen over het onderzoek naar stikstofdepositie en kritische depositiewaarden. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Mulder (PVV).