Beantwoording vragen over invoer van producten uit de Westelijke Sahara via Marokko naar de EU

Ministers Kaag (BZ) en Van Ark (Medische Zorg en Sport) beantwoorden vragen over invoer van producten uit de Westelijke Sahara via Marokko naar de EU. De vragen zijn  gesteld door de
Tweede Kamerleden Segers (ChristenUnie) en Bisschop (SGP).