Besluit op Wob-verzoek over circus Freiwald, olifant Buba en andere dieren

Besluit op een verzoek om informatie over circus Freiwald, olifant Buba en andere dieren bij dit circus. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).