Besluit op Wob-verzoek over PAS-melding Lelystad Airport

Besluit op een verzoek om informatie over de PAS-melding Lelystad Airport en de mogelijke legalisering van deze melding in de periode 1 november 2019 tot 7 april 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).