Besluit op Wob-verzoek over wijziging permanente toegangspas Ramstein Air Base

Besluit op een verzoek om informatie over de reden van wijziging waardoor Nederlandse postactieven, die eerder werkzaam zijn geweest op de (Amerikaanse militaire) vliegbasis Ramstein in Duitsland, niet langer in aanmerking komen voor een permanente toegangspas. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).