Besluit Wob-verzoek onderzoek benzeenuitstoot asfaltproducerende bedrijven

Besluit op een verzoek om informatie over de onderzoeksopzet van het nog lopende onderzoek naar de benzeenuitstoot van asfaltproducerende bedrijven, in het bijzonder bij de recirculatie van asfalt. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).