Bijlage ~ vanwege de bescherming van de wezenlijke belangen van de landsverdediging en nat