Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over praktische uitvoering Urgenda-vonnis - IBO-CO2 en traject uitfasering kolencentrales (periode 2016)

1e deelbesluit op een verzoek om informatie over de praktische uitvoering Urgenda van het vonnis in de zogeheten Klimaatzaak. Het besluit is opgesplitst, dit deelbesluit gaat over de IBO-CO2 en traject uitfasering kolencentrales in de periode 2016. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).