Uitstel beantwoording Kamervragen over de Nederlandse houding t.o.v. China

Uitstelbrief van minister Kaag (BZ) op beantwoording van vragen over de Nederlandse houding t.o.v. China. de vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Kerseboom (FvD).