Kamerbrief met verslag Europese Landbouw- en Visserijraad 28-29 juni 2021

Minister Schouten stuurt een brief met het verslag van de Europese Raad voor Landbouw en Visserij die plaatsvond op 28 en 29 juni 2021. Bij haar brief stuurt de minister de SWOT-analyse (analyse van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen) met betrekking tot het Nationaal Strategisch Plan (NSP0 om te voldoen aan de doelstellingen die zijn vastgelegd in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie (EU).

Verdere inhoud Kamerbrief

  • Raadsconclusies zeetransporten;
  • Raadsbesluit mandaat Commissie in Specialised Committee on Fisheries;
  • Tussentijdse aanpassing Verordening vangstmogelijkheden 2021.