Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over bericht 'Nederlandse militairen oefenen zonder vergunningen op voormalige plantage Curaçao'

Staatssecretaris Visser meldt dat zij vragen over het bericht 'Nederlandse militairen oefenen zonder vergunningen op voormalige plantage Curaçao' niet op tijd kan beantwoorden. De vragen zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid Belhaj (D66).