Vereenvoudiging financiering dienstverlening RSO door uniformering, transparantie en rolvastheid

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft de uitvoering van de huidige financiering van de dienstverlening van de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) in beeld gebracht. Ook is de ADR nagegaan wat nodig is voor verdere vereenvoudiging van deze financiering.