Documenten deel 4-6 bij besluit Wob-verzoek subsidieaanvragen

Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de volledige subsidieaanvraag inclusief alle bijlagen (waaronder in elk geval maar niet beperkt tot de catalogus, samenwerkingsovereenkomst en machtigingen) en inclusief de gevraagde en ontvangen aanvullende informatie alsook de beschikking subsidieverlening van diverse projecten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Openbaar gemaakte documenten deel 4 (PDF | 143 pagina's | 24,5 MB)

Openbaar gemaakte documenten deel 5 (PDF | 264 pagina's | 17,5 MB)

Openbaar gemaakte documenten deel 6 (PDF | 119 pagina's | 12,5 MB)