Basis voor een plan van aanpak hittestress bij bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdieren

Klimaatscenario’s voorspellen dat de temperatuur verder stijgt en dat Nederland steeds meer te maken krijgt met hete zomers. Dit heeft niet alleen gevolgen voor mensen, maar ook voor dieren. Met deze inventarisatie is een eerste stap gezet voor het plan van aanpak om het risico op hittestress bij dieren in de veehouderij verder te verlagen. Met betrokken partijen wordt geïnventariseerd wat er speelt en waar aandachtspunten liggen. Op basis hiervan zal het plan van aanpak hittestress bij bedrijfsmatige gehouden landbouwhuisdieren in het najaar van 2021 verder worden vormgegeven.

.