Accountantsrapport bij de 22e voortgangsrapportage project Verwerving F-35

De Auditdienst Rijk heeft de 22e voortgangsrapportage project Verwerving F-35 onderzocht.