Aanbiedingsbrief EK werkprogramma Onderwijsraad 2022

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) sturen het werkprogramma 2022 van de Onderwijsraad naar de Eerste en Tweede Kamer.