Aanbiedingsbrief TK werkprogramma AWTI 2022

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het werkprogramma 2021-2022 van de Adviesraad voor Wetenschap Technologie en Innovatie. Zij doet dit mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK).