Kamerbrief over voortgang generiek actieplan informatiehuishouding Open op Orde

Staatsecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het generieke actieplan Open op Orde. Dit actieplan richt zich op de benodigde structurele verbetering van de informatiehuishouding binnen de gehele Rijksoverheid.